Tourism and gastronomy

Összeállította: a Magyar Turizmus Zrt. Piac- és Termékelemzési Irodája


A könyv számos turisztikai szakember kutatási eredményeit gyűjti össze a gasztronómia szerepéről és jövőjéről a turizmus piacán.
Az elmúlt években a gasztronómiai turizmus szerepe világszerte jelentősen nőtt, a turisztikai desztinációk kulináris kínálata - a történelmi nevezetességekhez, múzeumokhoz hasonlóan - a helyi kultúra részét képezi. A téma jelentőségének felismerése ellenére kevés kutatás foglalkozik a turizmus és a gasztronómia kapcsolatával, a kötet többek között ezt a hiányosságot kívánja pótolni.
A könyv első felében a témakörrel kapcsolatos fontosabb elméletek kerülnek bemutatásra, míg a második részben számos esettanulmány és azok több szempontú elemzése található. A vizsgálat tárgyát képező országok Ausztria, Görögország, Olaszország, Portugália, Skócia, Spanyolország, Szingapúr, Új-Zéland és Wales. A kutatások kiterjednek például a fenntartható fejlődés, a szellemi vagyon, a globalizáció és lokalizálódás, a gasztronómia és a regionális vagy nemzeti identitás, valamint a gazdasági fejlődés kérdéseire is.

A kiadvány megrendelhető a következő internet-címen: www.ebookstore.tandf.co.uk

1 Turizmus és gasztronómia
2 Greg Richards - Anne-Mette Hjalager: Tourism and Gastronomy, Taylor and Francis (Routledge), London, 2002.