A magyarországi MICE-piac jellemzői 2006 első félévében

Összeállította: Simonyi NorbertA Magyar Turizmus Zrt. több mint 200 szolgáltató segítségével 2001 óta negyedévente gyűjt és dolgoz fel adatokat a hazai MICE2-turizmus jellemzőinek megismerése céljából. Az idei évben kibővített kérdőívet használtunk annak érdekében, hogy a korábbiakhoz képest még részletesebb és pontosabb információkhoz jussunk a piacról.
A 2006 első félévének nemzetközi konferenciáira3 vonatkozó statisztikai adatok alapján a magyarországi kongresszusi turisztikai piac - magas rendezvényszámmal és minden eddiginél hosszabb átlagos tartózkodási idővel - eredményes félévet zárt. Az előző év azonos időszakához képest a nemzetközi konferenciák száma 8,8%-kal nőtt, a konferenciákon részt vevő nemzetek száma pedig átlagosan meghaladta a tizet.
A Magyar Turizmus Zrt. 2006-ban átfogó kutatást indított a MICE-piac helyzetének megismerése céljából, így a 2001 óta negyedéves rendszerességgel végzett felmérés kérdőívét kibővítettük, annak érdekében, hogy a vizsgálatban rendszeresen részt vevő, több mint 200 szolgáltató segítségével bővebb információhoz juthassunk a piac jellegzetességeiről. A két negyedév végén összesen 428 kérdőívet küldtünk ki, amelyből 332 érkezett vissza, a válaszadási arány 2005 első félévéhez képest kissé alacsonyabb, 77,6%-os volt. A MICE-piac kínálati oldalát alkotó különböző szolgáltatóknak kiküldött kérdőívek visszaérkezési arányait az 1. táblázat mutatja be.
2006 első félévében 79 cég szervezett vagy tar­tott a kritériumoknak megfelelő konferenciát, valamint
100 helyszíngazda, szervező, illetve szövetség kri­tériumoknak nem megfelelő rendezvényének is hazánk adott helyszínt.
Amióta a Magyar Turizmus Zrt. MICE-statisztikát készít, az első félévek adatait figyelembe véve 2006 első hat hónapjában regisztráltuk a kritériumoknak megfelelő legtöbb konferenciát, összesen 197-et. Ha a vásárokkal együtt vizsgáljuk a rendezvényeket, akkor is eredményes féléven vagyunk túl: a magyarországi kongresszusi piac a rendezvények száma tekintetében 11,7%-os növekedést mutatott. A nemzetközi konferenciákon átlagosan több mint tíz nemzet képviselői vettek részt (összesen 73 országból érkeztek résztvevők), az átlagos tartózkodási idő 4,4 nap volt, ami 2001 óta a leghosszabb
(2. táblázat).
Az előző év azonos időszakához képest a száz fő alatti rendezvények részaránya 47%-ról 43%-ra csökkent. A 100-500 fős konferenciák részaránya hét százalékpontos emelkedést mutat (54%), az ötszáz fő feletti rendezvények részaránya pedig 6%-os részarányról a felére csökkent (1. ábra).
Az első félévben 23%-ról 27%-ra nőtt az alacsony átlagos résztvevőszámú (149 fő) gazdasági rendezvények száma, ezzel ellentétben a legmagasabb átlagos résztvevőszámmal jellemezhető (228 fő), orvosi témájú konferenciák részaránya hat százalékpontos csökkenés után 18%-ot mutat. Ezeknek a változásoknak a következményeként a konferenciákon részt vevők száma 1,8%-kal, átlagosan 171 főre csökkent. Az egyéb tudományos konferenciák részaránya 23%-ról 15%-ra csökkent, az informatikai rendezvények - a 3%-os aránycsökkenés ellenére is - 10%-os részarányt képviselnek a nemzetközi konferenciákból (3. táblázat).
A rendezvények 79%-át szállodákban, 12%-át kongresszusi központokban tartották, ami 3%-os részarány-növekedés az előző év azonos időszakához képest (2. ábra). A konferenciák 75%-ának helyszínéül Budapestet választották, ami 3%-os részarány-bővülést jelent (3. ábra). A konferenciák 23%-án nem vettek részt magyarok, a rendezvényeken az összes résztvevő 69%-a külföldi volt. Az egynapos rendezvények aránya közel felére esett vissza (8%), 2005. első félévéhez képest ugyanennyivel nőtt a hat napnál hosszabb konferenciák aránya (4. ábra).
Külföldről a legtöbb magyarországi konferenciát a britek (11%), a németek (7%) és a franciák (6%) rendelték meg, a magyar konferencia megrendelések részaránya 57% volt (5. ábra). A nemzetközi rendezvények közel kétharmadán vett részt német vendég, 60%-án brit, több mint 40%-án pedig francia látogatók is képviseltették magukat (6. ábra).
Az adatlap bővítésének eredményeként a kritériumoknak nem megfelelő, több mint 6200 további hazai rendezvényről és 325 ezer résztvevőjéről is képet kaptunk. Ezeken a konferenciákon az átlagos részvevőszám (52 fő) a kritériumoknak megfelelő rendezvények átlagos résztvevőszámának (171 fő) kevesebb, mint az egyharmada. A nemzetközi konferenciák kritériumainak nem megfelelő rendezvényekre jellemző továbbá, hogy esetükben a vidéki helyszínek kedveltebbek (30%), mint a nemzetközi rendezvényeknél (25%). Az egyéb rendezvények piaca sokkal kiegyensúlyozottabb, itt a szezonalitás kevésbé jellemző; amíg a kritériumoknak megfelelő konferenciákból a legerősebb hónapban háromszor annyi rendezvényt tartottak, mint a leggyengébb hónapban, addig a kritériumoknak nem megfelelő rendezvények esetében az eltérés kevesebb, mint kétszeres volt (7. ábra).

További információ:
Magyar Turizmus Zrt., Piac- és Termékelemzési Iroda, 1012 Budapest, Vérmező út 4., telefon: (1) 488-8710, fax: (1) 488-8711, e-mail: kutatas@itthon.hu, honlap: www.itthon.hu > Szakmai oldalak > Piackutatások és Turizmus Bulletin.