A turizmus forgalma 2002 első félévében1

Összeállította: Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóság

Magyarország hivatalosan regisztrált devizabevétele az MNB előzetes adatai alapján 2002 első félévében 1578 millió euró volt, ami 16,1%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál.
Az év első félévében 13,3 millió külföldi látogató érkezett Magyarországra, ami az előző év azonos időszakához képest 4,3%-kal kevesebb.
Az év első félévében a kereskedelmi szálláshelyeken 2,6 millió vendéget regisztráltak, ami 0,3%-kal haladta meg az előző év első félévének adatait, és 7,2 millió vendégéjszakát regisztráltak, ami 1,6%-kal maradt el az előző év első félévének adataitól.
A kereskedelmi szálláshelyek összesen 69,3 milliárd forint bevételt realizáltak az első negyedév során, ami 3,7%-kal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest.

A határforgalom

A 2002. év első féléve során a külföldi látogatók száma elérte a 13,2 millió főt, ami az egy évvel korábbi értéknél 4,3%-kal alacsonyabb. A 13,2 millió külföldi látogatóból több, mint 3,5 millió fő (-11,7%) az Európai Unióból érkezett.

Az első félév során 5,4 millió magyar határátlépést regisztráltak, ami 6,7%-os növekedést jelent 2001 első félévéhez képest. Az utasforgalom a szlovák, az ukrán és az osztrák határszakaszon nőtt, míg a szlovén, a horvát, a jugoszláv és a román határszakaszon visszaesett.

A kereskedelmi szálláshelyek forgalma

A kereskedelmi szálláshelyek vendégeinek száma 2002 első félévében 2,6 millió fő volt, ami a tavalyi évhez viszonyítva 0,3%-os növekedést jelent, amely a külföldi vendégforgalom 2,8%-os csökkenéséből és a belföldi vendégforgalom 3%-os növekedéséből adódott.

A kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáinak száma 2002. január-június között 7150 ezer volt, amely az előző év azonos időszakával összehasonlítva 1,6%-os csökkenést mutat. A külföldi vendégéjszakák számát 2,9%-os csökkenés, a belföldiekét 0,2%-os növekedés jellemezte az előző év azonos időszakának értékeihez képest.

2002. január-június során a szállodák átlagosan 42,0%-os, az előző év azonos időszakához képest 2,7%-kal alacsonyabb szobafoglaltsággal működtek. A legmagasabb, 59,8%-os szobakihasználtságot az ötcsillagos egységek érték el.

A kereskedelmi szálláshelyek június végéig a 2001. év első félévhez képest 3%-kal kevesebb, 36,4 milliárd forint szállásdíj bevételt könyvelhettek el. A külföldi vendégek 7,1%-kal kevesebbet, míg a belföldiek 12%-kal többet költöttek Magyarországon szálláshely szolgáltatások igénybevételére. További 18,7 milliárd forint bevétel származott a szálláshelyek üzemeltetésében lévő vendéglátóegységek tevékenységéből, az egyéb szolgáltatások pedig 14,2 milliárd forint bevételt eredményeztek a szálláshelyeken, így a kereskedelmi szálláshelyek összesen 69,3 milliárd forint bevételt realizáltak. A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazatban a 2002. január-június időszakban a szolgáltatások átlagos áremelkedése 11% volt.

Külföldi vendégforgalom - a legfontosabb küldő piacok

A 2002. év első félévében a 2,6 millió külföldi vendég 7,2 millió vendégéjszakát töltött el a kereskedelmi szálláshelyeken, ami 1,6%-os csökkenést jelent 2001 első félévéhez képest. A fogadóterületek közül kiemelkedik Budapest, ahol a külföldi vendégéjszakák közel fele jelentkezett.

Ami a hazánk iránti kereslet összetételét illeti, elmondhatjuk, hogy az összes külföldi vendégéjszaka 70,7%-át az Európai Unióból érkező vendégek adták. 2002 első hat hónapjában hazánk legnagyobb küldőpiaca Németország volt a külföldi vendégéjszakák 21,6%-ával, mintegy 1,5 millió vendégéjszakával (-6,6%). A második helyen Ausztria található 345 ezer (+11,2%), a harmadikon pedig Olaszország 209 ezer vendégéjszakával (-12%). Őket az USA-ból és Nagy-Britanniából érkező vendégek követik 178, illetve 170 ezer Magyarországon töltött vendégéjszakával, ami az USA esetében -12,4%-os csökkenést, míg Nagy-Britannia esetében +7,9%-os emelkedést jelent a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számában 2001 első félévéhez képest. A küldőpiacok további sorrendje ugyanezen időszakot vizsgálva a következő: a hatodik helyen Franciaország áll 123 ezer vendégéjszakával (+15,4%), a hetedik helyen Hollandia található 107 ezer vendégéjszakával (-18,6%), a nyolcadik helyre Svájc került 95 ezer (+7%) Magyarországon töltött vendégéjszakával.

Az év első félévében a legjelentősebb növekedését a tavalyi év január-június időszakával összehasonlítva a kisebb küldőpiacok közül a cseh (+48,9%), az ír (+47%) és az ukrán (+41,5%) vendégek vendégéjszakáinál regisztrálták. Ugyanezt az időszakot vizsgálva az izraeli (-27,5%), az orosz (-22,5%), a holland (-18,6%) és a szlovák (-14,1%) vendégek vendégéjszakáinál regisztrálták a legjelentősebb visszaesést.

A külföldiek átlagos tartózkodási ideje 3,3 éjszaka volt, ami -0,4%-kal magasabb érték 2001 első félévéhez viszonyítva.

Az első félévet vizsgálva az átlagos tartózkodási idő terén kiemelkedik Németország (átlagosan 4,7 vendégéjszaka), a második és harmadik helyen Dánia és Svájc (átlagosan 3,7 vendégéjszaka), a negyediken az Oroszországból érkező vendégek állnak (átlagosan 3,5 vendégéjszaka).

Az Európán kívüli területek esetében Ausztrália kivételével minden földrészről csökkent a kereskedelmi szálláshelyeken töltött vendégéjszakák száma.

1. táblázat

Magyarország beutazó turizmusa országonkénti bontásban, 2002. január-június

Ország Látogatók száma Vendégek száma kereskedelmi szálláshelyen Vendégéjszakák száma kereskedelmi szálláshelyen
ezer változás (%, 2002/2001) ezer Változás (%, 2002/2001) ezer változás (%, 2002/2001)
Németország 962,0 -8,4 327,7 -6,8 1 545,7 -6,6
Ausztria 1 983,6 -16,0 113,1 10,2 344,7 11,2
Olaszország 178,2 -5,4 76,5 -8,3 209,1 -12,0
USA 147,9 -9,2 59,6 -16,1 178,4 -12,4
Nagy-Britannia 87,4 -0,3 61,1 1,1 169,6 7,9
Franciaország 88,5 9,0 50,3 9,7 122,5 15,4
Hollandia 77,8 -4,1 35,0 -10,7 107,0 -18,6
Svájc 47,8 -5,5 25,8 11,0 95,1 7,0
Spanyolország 28,6 19,1 34,3 17,1 93,0 23,8
Lengyelország 274,6 23,9 37,8 7,9 92,7 14,4
Izrael 37,9 -27,4 29,1 -32,3 90,9 -27,57
Oroszország 40,5 -20,5 20,8 -19,3 71,8 -22,5
Japán 38,0 -13,3 33,1 -8,7 68,1 -12,7
Románia 2 458,1 9,7 34,7 8,5 65,1 3,1
Svédország 46,5 -0,7 21,8 -6,8 64,7 -7,3
Jugoszlávia 1 670,5 -2,1 31,6 -2,2 62,0 -6,5
Dánia 17,3 0,8 16,6 15,5 61,9 18,5
Finnország 29,3 -6,1 19,9 -3,9 60,4 -8,8
Ukrajna 1 223,6 0,7 24,3 37,5 52,0 41,5
Csehország 174,8 10,2 19,5 36,1 50,1 48,9
Belgium 23,4 -7,6 15,4 -8,1 44,3 -0,8
Norvégia 15,7 -5,1 9,8 0,6 31,8 5,2
Görögország 27,5 -9,2 11,0 3,2 29,0 1,3
Horvátország 991,0 -22,9 14,9 9,7 28,0 -16,3
Szlovákia 1 629,8 4,9 10,6 0,1 23,9 -14,1
Kanada 25,2 -1,9 6,4 -4,2 20,6 -6,7
Szlovénia 268 -6,8 8,8 5,6 16,0 3,0
Törökország 66,3 -20,2 5,7 -3,4 15,0 -9,7
Európai Unió országai 3 568,0 -11,7 790,1 -2,0 2 874,6 -2,7
Egyéb európai országok n.a. n.a. 35,3 -10,6 34,5 -1,3
Európai országok összesen 1 2903,3 -4,1 1 075,9 -1 3 588,0 -1,9
Külföld összesen 1 3229,4 -4,3 1 249,4 -2,6 4 069,3 -2,9

Forrás: KSH 2002

A szállodák külföldi vendégeinek száma összességében 1,6%-kal, külföldi vendégéjszakáinak száma pedig 1%-kal csökkent az első félév során. A külföldi vendégéjszakák számát tekintve a legnagyobb növekedés a háromcsillagos szállodákban (+5,1%), míg a legjelentősebb csökkenés az egycsillagos szállodáknál figyelhető meg (-16,4%).

Belföldi vendégforgalom

A kereskedelmi szálláshelyek a 2002. év első hat hónapjában 1,4 millió belföldi vendéget regisztráltak, ami 3%-os növekedés az előző év első negyedévéhez képest. Kereskedelmi szálláshelyeken a belföldi vendégek 2002 első félévében és 3081 ezer vendégéjszakát töltöttek el, ami 0,2%-kal magasabb mint a tavalyi év ugyanezen időszakában.

A belföldi vendégforgalom közel 55%-át lebonyolító szállodákban 2,2%-os vendégéjszakaszám növekedés figyelhető meg. Az egy- és kétcsillagos szállodákat kivéve minden szállodatípusban bővült a belföldi vendégforgalom. A vendégéjszakákat vizsgálva a legnagyobb növekedést a gyógyszállóknál (+46,1%) és a kempingeknél (+10,4%), a legnagyobb mértékű visszaesést pedig az egycsillagos szállodáknál (-19,7%), a turistaszállóknál (-7,7%) és a kétcsillagos szállodáknál (-7,4%) tapasztalható.

A turizmus devizaforgalma 2002 első félévében

A Magyar Nemzeti Bank által regisztrált adatok szerint 2002 első hat hónapjában az idegenforgalomból származó devizabevétel 1578 millió euró volt (-16,1%), a devizakiadások pedig 742 millió eurót tettek ki (+8,5%). Az idegenforgalmi egyenleg 836 millió euró a január június közötti időszakra vetítve, ami az előző év azonos időszakához képest 30%-os visszaesést jelent (2. táblázat).

2. táblázat

Az MNB devizaforgalmi adatai, 2002. január-június

2001 (millió euró) 2002 (millió euró) Index (%)
Devizabevétel 1880 1578 -16,1
Devizakiadás 684 742 +8,5
Devizaegyenleg 1195 836 -30,0

Forrás: MNB

A turizmus aktívuma a külkereskedelmi mérleg hiányát (637 millió euró) 51,6%-ban fedezte.

  1. Források: Központi Statisztikai Hivatal, Turizmus, 2002. június és MNB