A turizmus forgalma 2002 első negyedévében1

Összeállította a Magyar Turizmus Rt. Piac- és Hatékonyságelemzési Igazgatósága

A MNB végleges adatai alapján 2002 első negyedévében Magyarország hivatalosan regisztrált devizabevétele 697 millió euró volt, ami 9,1%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál.
Az év első három hónapjában 5,4 millió, az előző év azonos időszakához képest 4,3%-kal kevesebb külföldi látogató érkezett Magyarországra.
Az év első negyedévében a kereskedelmi szálláshelyeken 866 ezer vendéget és 2,3 millió vendégéjszakát regisztráltak, ami 5,4, illetve 3,5%-kal haladta meg az előző év első negyedévének adatait.
A kereskedelmi szálláshelyek összesen 12,4 milliárd forint bevételt realizáltak az első negyedév során, ami 1,4%-kal volt magasabb az előző év azonos időszakának bevételeinél.

A határforgalom

Az év első három hónapja során a külföldi látogatók száma elérte az 5,4 millió főt, ami az egy évvel korábbi értéknél 4,3%-kal alacsonyabb. Az 5,4 millió külföldi látogatóból több, mint 1,3 millió fő Európai Unióból érkezett, ami 10,8%-kal alacsonyabb az előző év első negyedévéhez képest.

Az első negyedév során 2,4 millió magyar határátlépést regisztráltak, ami 3%-os növekedést jelent 2001 első negyedévéhez képest. Az utasforgalom a szlovák és az ukrán határszakaszon nőtt, minden egyéb határszakaszon visszaesett.

A kereskedelmi szálláshelyek forgalma

A kereskedelmi szálláshelyek vendégeinek száma 2002. első három hónapjában 866 ezer fő volt. A tavalyi évhez viszonyítva ez 5,4%-os növekedést jelent, amely a külföldi vendégforgalom 1,6%-os és a belföldi vendégforgalom 8,5%-os növekedéséből adódott.

A kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáinak száma 2002. január és március között 2285 ezer volt, amely az előző év azonos időszakával összehasonlítva 3,5%-os növekedés. A külföldi vendégéjszakák száma 4,2%-kal, a belföldieké 2,7%-kal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét.

2002. január-március során a szállodák átlagosan 34,6%-os, az előző év azonos időszakához hasonló szobafoglaltsággal működtek. A legmagasabb, 51,7%-os szobakihasználtságot az ötcsillagos egységek érték el.

A kereskedelmi szálláshelyek március végéig 12,4 milliárd forint szállásdíjbevételt könyvelhettek el. A külföldi vendégek 2%-kal kevesebbet, míg a belföldiek 11%-kal többet költöttek Magyarországon szállásdíjra. További 7,6 milliárd forint bevétel származott a szálláshelyek üzemeltetésében lévő vendéglátóegységek tevékenységéből, az egyéb szolgáltatások pedig 5,6 milliárd forint bevételt eredményeztek a szálláshelyeken, így a kereskedelmi szálláshelyek összesen 25,6 milliárd forint bevételt realizáltak. A vendéglátásból származó bevétel 20%-kal, míg az egyéb szolgáltatások bevétele 15%-kal növekedett 2001 első negyedévéhez képest. A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazatban, a január-márciusi időszakban az árak 11%-kal emelkedtek 2001 első három hónapjához viszonyítva.

Külföldi vendégforgalom - a legfontosabb küldő piacok

A 2002. év első negyedévében a 379 ezer külföldi vendég 1168 ezer vendégéjszakát töltött el kereskedelmi szálláshelyeken, ami 1,6, illetve 4,2%-os emelkedést jelent 2001 első negyedévéhez képest. A fogadóterületek közül kiemelkedik Budapest, ahol a külföldi vendégéjszakák több mint fele jelentkezett.

Ami a hazánk iránti kereslet összetételét illeti, elmondhatjuk, hogy az összes külföldi vendégéjszaka 66%-át az Európai Unióból érkező vendégek adták. 2002 első három hónapjában hazánk legnagyobb küldőpiaca, Németország a külföldi vendégéjszakák 27%-át adta mintegy 316 ezer vendégéjszakával (+3,8%). A második helyen Ausztria található 141 ezer (+21,2%), a harmadikon pedig Olaszország 83 ezer vendégéjszakával (-8,5%). Őket az USA-ból és Nagy-Britanniából (+14,5%) érkező vendégek követik egyaránt 61-61 ezer Magyarországon töltött vendégéjszakával, ami az USA esetében 3,4%-os csökkenést, míg Nagy-Britannia esetében 14,5%-os emelkedést jelent a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számában 2001 első negyedévéhez képest. A küldőpiacok további sorrendje ugyanezen időszakot vizsgálva a következő: a hatodik helyen Franciaország áll 42 ezer vendégéjszakával (+28,0%), a hetedik helyen Izrael található 39 ezer vendégéjszakával (-12,3%), dinamikus növekedési ütemének köszönhetően pedig Spanyolország a nyolcadik helyre került 33 ezer (+59,4%) Magyarországon töltött vendégéjszakával.

A szomszédos kelet-európai országok közül a legnagyobb küldőpiacnak a Magyarországon töltött vendégéjszakák alapján a három legnagyobb területű és lakosságú keleti szomszédunk, Románia (29,3 ezer vendégéjszaka), Ukrajna (22,3 ezer vendégéjszaka) és Jugoszlávia (20,3 ezer vendégéjszaka). A szomszédos országok közül Jugoszlávia (-19,2%) és Horvátország (-14,8%) kivételével a további négy ország esetében bővült a kereskedelmi szálláshelyeken töltött vendégéjszakák száma.

Az év első negyedévében a tavalyi év január-márciusi időszakkal összehasonlítva a legjelentősebb növekedést a kisebb küldőpiacok közül az ír (+83,5%), a portugál (+60,3%), a dán (+36,8%) és az ukrán (+34%) vendégek vendégéjszakáinál regisztrálták. Ugyanezt az időszakot vizsgálva a luxemburgi (-38,5%), a török (-34,3%), a holland (-32,8%) és a jugoszláv (-19,2%) vendégek vendégéjszakáinál regisztrálták a legjelentősebb visszaesést. Az Európán kívüli területek esetében Ázsia kivételével minden földrészről csökkent a kereskedelmi szálláshelyeken töltött vendégéjszakák száma.

A külföldiek átlagos tartózkodási ideje 3,1 éjszaka volt, ami 2,6%-kal magasabb érték 2001 első negyedévéhez viszonyítva. Az első három hónapot vizsgálva az átlagos tartózkodási idő terén kiemelkedik Svájc és Németország (átlagosan 4,3 vendégéjszaka), a harmadik és negyedik helyen pedig az Oroszországból és Írországból érkező vendégek állnak (átlagosan 3,4 vendégéjszaka).

1. tábla

Magyarország beutazó turizmusa országonkénti bontásban, 2002. január-március

Ország Látogatók száma Vendégek száma kereskedelmi szálláshelyen Vendégéjszakák száma kereskedelmi szálláshelyen
ezer változás (%, 2001/2000) ezer változás (%, 2001/2000) ezer változás (%, 2001/2000)
Németország 277 -3,5 73,4 2,1 316,2 3,8
Ausztria 813 -15,9 43,8 16,0 141,4 21,2
Olaszország 80 0,0 28,6 -4,6 82,6 -8,5
Nagy-Britannia 34 5,5 22,4 7,2 61,1 14,5
USA 53 -4,8 19,1 -11,1 60,7 -3,4
Franciaország 33 21,1 16,3 23,2 42,1 28,0
Izrael 16 -17,8 13,1 -16,2 38,7 -12,3
Spanyolország 10 29,6 11,8 46,8 33,6 59,4
Románia 1078 9,9 15,8 17,9 29,3 10,4
Oroszország 16 -34,2 7,9 -32,4 27,0 -31,3
Svájc 16 2,0 6,0 -0,8 25,8 -3,3
Ukrajna 564 8,3 10,4 34,7 22,3 34,0
Japán 12 -5,8 9,3 -0,2 20,9 -5,1
Jugoszlávia 716 -7,8 10,9 -16,0 20,3 -19,2
Svédország 14 -2,2 6,1 -3,6 17,0 -0,5
Hollandia 24 -16,5 6,8 -33,1 16,8 -32,8
Finnország 9 -1,2 5,5 -2,4 15,9 -6,7
Lengyelország 90 40,0 6,5 10,1 15,8 14,1
Belgium 8 -12,1 4,5 -12,2 11,7 -1,6
Csehország 56 10,5 5,4 5,7 11,1 -6,6
Dánia 6 5,2 3,5 16,1 10,8 36,8
Horvátország 436 -25,7 5,4 -6,1 10,4 -14,8
Szlovákia 673 6,5 3,9 11,5 9,9 9,5
Görögország 11 -17,2 3,5 -5,4 9,8 -8,2
Norvégia n.a. n.a. 3,1 -12,8 9,3 -5,9
Kanada 8 -9,7 2,1 0,3 6,8 5,7
Szlovénia 106 -4,2 3,2 31,2 6,3 7,9
Törökország n.a. n.a. 2,3 -29,9 6,3 -34,3
Írország 4 9,6 1,7 43,7 5,7 83,5
Bulgária n.a. n.a. 2,3 -4,3 4,4 -9,9
Portugália 3 49,6 0,7 78,1 1,9 60,3
Luxemburg 0,6 -9,5 0,3 -1,6 0,6 -38,5
Egyéb európai országok n.a. n.a. 11,9 -7,3 34,5 21,5
Európai Unió országai 1326 -10,8 229,0 5,2 766,4 7,4
Európai országok összesen n.a. n.a. 324,4 3,0 998,8 4,8
Külföld összesen 5986 -3,3 379,0 1,6 1168,1 4,2
Belföld összesen - - 486,7 8,4 1116,6 2,7
Mindösszesen 5986 -3,3 865,9 5,3 2284,7 3,5

Forrás: KSH 2002

A szállodák külföldi vendégeinek száma összességében 2,2%-kal, külföldi vendégéjszakáinak száma pedig 5,1%-kal emelkedett az első negyedév során. A külföldi vendégéjszakák számát tekintve a legnagyobb növekedés az ötcsillagos szállodákban (+15,4%-os), míg a legjelentősebb csökkenés az egycsillagos szállodáknál figyelhető meg (-29,4%).

Belföldi vendégforgalom

A 2002. év első három hónapjában 487 ezer belföldi vendéget regisztráltak a kereskedelmi szálláshelyek, ami 8,5%-os növekedés az előző év első negyedévéhez képest. A belföldi vendégek 1116 ezer vendégéjszakát töltöttek el, ami 2,7%-kal magasabb mint a tavalyi év ugyanezen időszakában.

A belföldi vendégforgalom közel 70%-át lebonyolító szállodákban 2,2%-os vendégéjszakaszám növekedés figyelhető meg. Az egycsillagos szállodákat kivéve minden szállodatípusban bővült a belföldi vendégforgalom. A vendégéjszakákat vizsgálva a legnagyobb növekedést a gyógyszállóknál (+62,3%) és az ifjúsági szállóknál (+30,4%), a legnagyobb mértékű visszaesést pedig a kempingeknél (-10,3%), és az egycsillagos szállodákban (-31,1%) visszaesést tapasztaltak.

A turizmus devizaforgalma 2002 első negyedévében

A Magyar Nemzeti Bank által regisztrált adatok szerint 2002 első három hónapjában az idegenforgalomból származó devizabevétel 697 millió euró volt (-9,1%), a devizakiadások pedig 369 millió eurót tettek ki (+18,6%). Az idegenforgalmi egyenleg 329 millió euró a január-március közötti időszakra vetítve, ami az előző év azonos időszakához képest 27,9%-os visszaesést jelent (2. tábla).

2. tábla

Az MNB devizaforgalmi adatai, 2002. január-március

2001 (millió euró) 2002 (millió euró) Index (%)
Devizabevétel 767 697 -9,1
Devizakiadás 311 369 +18,6
Devizaegyenleg 456 329 -27,9

Forrás: MNB

A turizmus aktívuma a külkereskedelmi mérleg hiányát (637 millió euró) 51,6%-ban fedezte.

  1. Források: Központi Statisztikai Hivatal, Turizmus, 2002. március és MNB