A turizmus forgalma 2001-ben1

Összeállította: Hajdú Mária2

A Magyar Nemzeti Bank előzetes fizetési mérleg adatai szerint az elmúlt év folyamán 4,4 milliárd euró bevétel származott az idegenforgalomból, amely 17,9%-kal haladta meg a bevételek 2000-es értékét. A turizmus egyenlege 2,9 milliárd eurós pozitívummal zárta az évet, az idegenforgalmi mérleg aktívuma a külkereskedelmi mérleg hiányát 66,2%-kal haladta meg az előző évben.
2001-ben a kereskedelmi szálláshelyeken 5,9 millió vendéget és 18,1 millió vendégéjszakát regisztráltak, gyakorlatilag ugyanannyit, mint 2000-ben.
A kereskedelmi szálláshelyeken összesen 149 milliárd forint bevételt realizáltak, amelynek 57%-a a szállásdíjból származott. A vendéglátás további 24%-kal, míg az egyéb bevételek 19%-kal részesedtek a bevételekből.

A határforgalom

Az elmúlt évben 30,7 millió külföldi látogató érkezett hazánkba, ami az előző évhez képest 1,5%-os csökkenést jelent. A külföldi látogatók száma januártól júniusig növekedett, majd júliustól az év végéig csökkenő tendenciát mutatott a 2000-es adatokhoz képest.

Decemberben a külföldi látogatók száma 1,8 millió volt, 24,8%-kal alacsonyabb, mint 2000 decemberében. 2001 utolsó hónapjában Európa szinte minden országából visszaesett a Magyarországra érkező külföldi állampolgárok száma, az USA-ból 17%-kal, Japánból 41%-kal érkezett kevesebb látogató Magyarországra.

Éves szinten jelentősen emelkedett a Bulgáriából (+35,3%), Csehországból (+26,8%), Jugoszláviából (+20%), Lengyelországból (+19,2%) és Izraelből (+31,8%) érkező látogatók száma. Negatív irányba mozdult el az Ausztriából (-6,8%), Hollandiából (-9,4%), Horvátországból (-21,9%), Nagy-Britanniából (-5,7%), Németországból (-7,3%) és Szlovéniából (-15,6%) hazánkba látogatók száma.

A kiutazó forgalom 76,6%-a az osztrák, szlovák és román határszakaszon bonyolódott le. A kiutazók közel háromnegyedét lebonyolító határszakaszok forgalma 2000-hez képest az osztrák szakaszon 1,6%-kal, a horvát szakaszon 19,8%-kal, a szlovák szakaszon 1,4%-kal, a román szakaszon 2,1%-kal nőtt. A legdinamikusabban a jugoszláv határforgalom bővült (+28,7%).

A külföldre utazó magyarok határátlépéseinek száma az előző évben több mint 11,1 millió volt. A Határőrség az elmúlt év folyamán 0,9%-kal több magyar határátlépést regisztrált mint 2000-ben. A külföldre látogató magyarok forgalma 2,5%-kal bővül az osztrák határszakaszon, míg az ukrán és a szlovák határszakaszon 2000-hez viszonyítva egynegyedével nőtt a magyar határátlépések száma (+25,5% és +25,4%). A határforgalom közel egynegyedét (23,4%) lebonyolító szlovén, horvát, jugoszláv és román határszakaszokon jelentősen visszaesett a forgalom.

A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma

A kereskedelmi szálláshelyeken több mint 5,9 millió vendég 18,1 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégforgalom összességében stagnált az elmúlt év során, a vendégek száma fél százalékkal emelkedett, a vendégéjszakáké pedig ugyanekkora mértékben csökkent a kereskedelmi szálláshelyeken. A külföldi vendégforgalom kismértékben növekedett, míg a belföldi 4%-kal esett vissza.

A kereskedelmi szálláshelyek a vendégforgalmuk 49,8%-át május és augusztus között bonyolították le, ugyanerre az időszakra esik a vendégéjszakák 54,5%-a. A vendégek számát tekintve augusztusban (14,6%) míg a vendégéjszakák számát vizsgálva júliusban (17,3%) tetőzött a forgalom. (1. táblázat)

1. táblázat

Kereskedelmi szálláshelyek vendégeinek és vendégéjszakáinak megoszlása 2001-ben

Hónap ezer fő % ezer vendégéjszaka %
Január 220 3,7% 600 3,3%
Február 239 4,0% 620 3,4%
Március 357 6,0% 974 5,4%
Április 454 7,7% 1250 6,9%
Május 607 10,3% 1656 9,1%
Június 691 11,7% 2043 11,3%
Július 785 13,3% 3179 17,5%
Augusztus 860 14,6% 3131 17,3%
Szeptember 579 9,8% 1733 9,6%
Október 476 8,1% 1316 7,3%
November 349 5,9% 896 4,9%
December 287 4,9% 725 4,0%
Összesen 5904 100,0% 18123 100,0%

Forrás: KSH

A kereskedelmi szálláshelyeken az átlagos tartózkodási idő az elmúlt év folyamán 3,1 éjszaka volt, ami 0,9%-os visszaesés 2000-hez képest. A külföldiek átlag 3,5, a belföldi vendégek 2,6 vendégéjszakát töltöttek el a szálláshelyeken. A kempingekben regisztrálták a legmagasabb átlagos tartózkodási időt (5,4 éjszaka), az üdülőházakban és a gyógyszállókban 3,7, ifjúsági szállókban 3,2, turistaszállókban és szállodákban 2,9, a panziókban pedig 2,5 éjszakát töltöttek el átlagosan a vendégek 2001-ben.

1. ábra

Szállodák szobafoglaltsága, 2001 (%)

Forrás: KSH

A szállodák szobafoglaltsága az év végéig átlagosan 47%-os volt, ami 0,5%-os növekedést jelent 2000-hez képest. A szobakapacitás kihasználtsága a legnagyobb értéket augusztusban (61,1%) érte el. Az év egészében a legmagasabb kihasználtságot az öt- és négycsillagos házaknál mérték, annak ellenére, hogy az előző évhez képest kihasználtságuk átlagosan 2,1, illetve 3,1%-kal csökkent. A gyógyszállók 64%-os átlagos szobakihasználtsággal működtek 2001-ben. (1.ábra)

A kereskedelmi szálláshelyek vendégeinek 66,8%-a szállodát vett igénybe 2000-ben. A szállodai vendégek 73,5%-a választotta a három és négycsillagos egységeket. Az ifjúsági szállókat igénybe vevők (4,1%) aránya növekedett a legdinamikusabban, 14,1%-kal, a kempingeket használók (7,1%) aránya 5,1%-kal és a panziókban megszállók (12,9%) száma 0,4%-kal nőtt.

2. ábra

A kereskedelmi szálláshelyeket igénybe vevők megoszlása, 2001 (%)

Forrás: KSH

Külföldi vendégforgalom - a legfontosabb küldőpiacok

Az elmúlt év során a külföldi vendégek száma összességében 1,3%-kal, a vendégéjszakáké pedig 1,9%-kal növekedett a kereskedelmi szálláshelyeken. Mindez 3 millió külföldi vendégérkezést és 10,7 millió eltöltött vendégéjszakát jelentett a szálláshelyeken.

A szállodákban 1,3%-kal nőtt a vendégek, 2,6%-kal a vendégéjszakák száma. A három és ötcsillagos házakban regisztrált vendég (+6,9%, illetve +2,0%) és vendégéjszaka (+10%, illetve +4,3%) növekedés kompenzálta az egy- és kétcsillagos szállodák vendégszámában (-6,0%, illetve -15,1%) és vendégéjszakáiban (-4,3%, illetve -12,9%) bekövetkező visszaesést. A külföldi vendégek száma a panziókban (+1,1%), az ifjúsági szállókban (+7,2%), az üdülőházakban (+0,3%) és a kempingekben (+2,3%) is növekedett, ugyanakkor a vendégéjszakák száma ezekben az egységekben stagnált vagy visszaesett. A turizmusra jellemző szezonális ingadozás miatt a külföldi vendégéjszakák több mint 80%-a áprilistól október végéig realizálódott. A korábbi évvel összehasonlítva az első hét hónapban eltérő mértékben ugyan, de folyamatosan magasabb volt a külföldi vendégéjszakák száma, míg augusztustól kismértékű visszaesés tapasztalható.

A külföldi vendégéjszakák több mint 70%-a az Európai Unióból érkező vendégektől származott, amelyek száma 2,7%-kal emelkedett 2000-hez képest. A német állampolgárok 4,2 millió (-1,1%), az osztrákok 701 ezer (-0,2%), a hollandok 522 ezer (+8,3%), az olaszok 491 ezer (+9,1%), a lengyelek 402 ezer (-7,3%), a britek 345 ezer (+5,4%) vendégéjszakát töltöttek el hazánk kereskedelmi szálláshelyein. A legnagyobb tengerentúli piacok esetében az izraeliek (+45,7%) kivételével a vendégéjszakák számának visszaesése figyelhető meg: a japánok 13,5%-kal, az amerikaiak 10,2%-kal, a kanadaiak 0,3%-kal, míg az ausztrálok 21,1%-kal kevesebb vendégéjszakát töltöttek hazánkban. A további ázsiai országok esetében 16,9%-os növekedés, míg Afrikánál 0,7%-os vendégforgalom növekedést regisztráltak (2.táblázat).

2. táblázat

Külföldi vendégéjszakák a kereskedelmi szálláshelyeken, 2001. január-december

Ország 2001. (ezer) 2001/2000 %-os változás
Ausztria 701,1 -0,2
Belgium 138,6 +8,0
Dánia 236,2 +11,7
Finnország 141,5 -17,3
Franciaország 238,3 +19,4
Hollandia 521,6 +8,3
Írország 23,2 n.a.
Nagy-Britannia 344,6 +5,4
Németország 4248,8 -11,1
Olaszország 490 +9,1
Spanyolország 243,7 +6,6
Svédország 157,1 +20,2
Európai Unió 7594,0 +2,7
Csehország 116,2 +16,3
Lengyelország 402,1 -7,3
Norvégia 66,5 +16,7
Oroszország 191,3 -5,7
Románia 154,4 -3,8
Svájc 190,1 +13,0
Szlovákia 101,8 +5,4
Ukrajna 82,4 -9,0
Európa összesen 9479,1 +1,8
USA 421,0 -10,2
Kanada 50,5 -0,3
Amerika összesen 524,7 -8,4
Izrael 282,3 +45,7
Japán 168,9 -13,5
Ázsia összesen 606,4 +16,2
Ausztrália és Óceánia 50,5 -0,3
Afrika 24,5 +0,7
Összes külföld 10662,0 +1,9

Megjegyzés: Az összes külföldi vendégéjszaka sor nemcsak a táblázatban felsorolt országokat tartalmazza, hanem a világ összes országáét.

Forrás: KSH

Belföldi vendégforgalom

A kereskedelmi szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 2,9 millió volt (-0,3%), míg az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 7,5 millió (-3,6%). Éves szinten szállodákban bonyolították le a belföldi vendégéjszakák több mint felét (52,7%), a 2000-es adathoz képest a belföldi vendégéjszakák számában 4,5%-os visszaesést regisztráltak. Az öt- és négycsillagos szállodákban 24,8, illetve 8,5%-kal növekedett a belföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma, az egycsillagos szállodákban 40,5%-os, a kétcsillagos szállodákban 4,6%-os visszaesést regisztráltak, a háromcsillagos szállodák belföldi vendégforgalma pedig stagnált 2001-ben. A gyógyszállókban eltöltött vendégéjszakák száma 10,1%-kal csökkent. Az ifjúsági szállókban 7,6%-kal, a kempingekben 6,3%-kal nőtt, míg a panziókban 6,3%-kal, a turistaszállásokon 2,3%-kal, az üdülőházakban 10,5%-kal esett vissza a belföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma.

A kereskedelmi szálláshelyek bevételei

A kereskedelmi szálláshelyeken az elmúlt év folyamán 84,6 milliárd forint szállásdíjbevétel képződött, amely folyó áron 1,5%-kal több mint 2000-ben. A szállásdíjbevételek több mint háromnegyede a külföldi vendégektől származott. A kereskedelmi szálláshelyen realizált összes bevétel 149 milliárd forint 57%-a a szállásdíjakból származott. A vendéglátás további 36 milliárd forint (az összes bevétel 24%-a), míg az egyéb bevételek 28,8 milliárd forint (19%) bevételt jelentett a kereskedelmi szálláshelyeknek.

2001-ben az egy külföldi vendégéjszakára jutó szállásdíj 6100 forint (-2%), míg a belföldire jutó 2600 forint (+11%) volt. Átlagosan 4700 forint volt az egy főre eső szállásdíj. A legmagasabb egy főre eső szállásdíj értéke, 25000 forint volt az ötcsillagos szállodákban. Az egy kiadható szobára jutó szállásdíj bevétel átlagosan 1,4 millió forint volt, ami közel azonos a 2000-es értékkel.

A turizmus devizaforgalma

A Magyar Nemzeti Bank végleges adatai szerint 2001-ben az idegenforgalomból származó devizabevétel 4391 millió euró volt (+18,0%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest), a kiadások pedig 1462 millió eurót tettek ki (+22,9%). Az idegenforgalmi egyenleg 2930 millió euró a január-december közötti időszakra vetítve, ami az előző év azonos időszakához képest 15,7%-os növekedést jelent. (3. táblázat)

3. táblázat

Az MNB devizaforgalmi adatai az idegenforgalomra vonatkozóan (január-december)

2000 (millió euró) 2001 (millió euró) Index (%)
Devizabevétel 3722 4391 118,0
Devizakiadás 1190 1462 122,9
Devizaegyenleg 2533 2930 115,7

Forrás: MNB

Megjegyzés: 2001/21

  1. Források: Központi Statisztikai Hivatal, Turizmus, 2001/12 (előzetes adatok) és MNB (előzetes adatok)
  2. Kutatási asszisztens, Magyar Turizmus Rt. Piac- és Hatékonyságelemzési Igazgatósága