A turizmus forgalma 2001. első három negyedévében[1]

 

Összeállította: Hajdú Mária[2]

 

A Magyar Nemzeti Bank előzetes fizetési mérleg adatai szerint az év első kilenc hónapjában 3 353 millió euró bevétel származott az idegenforgalomból, amely 19,4%-os növekedést jelent folyó áron és aktuális árfolyamon számítva.

A turizmus egyenlegének pozitívuma a külkereskedelmi mérleg hiányát 78,1%-kal haladta meg az első kilenc hónapban.

A kereskedelmi szálláshelyek és a vendéglátás együttes bevétele az év első kilenc hónapjában 2%-kal nőtt, miközben a szálláshely-szolgáltatás és a vendéglátás együttes fogyasztói árai 14,4%-kal emelkedtek.

 

A kereskedelmi szálláshelyeken 2,5 millió külföldi vendég 9,1 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 47%-kal, a vendégéjszakák száma 2,9%-kal emelkedett az elmúlt év azonos időszakához képest.

 

A határforgalom

 

2001 első kilenc hónapja során a külföldi látogatók száma meghaladta a 24,3 milliót, ami 2,4%-kal volt magasabb, mint 2000 azonos időszakában. A látogatók száma folyamatosan nő 2000 eleje óta. Az Európai Unióból 7,4 millióan érkeztek, 3,9%-kal kevesebben, mint 2000 első kilenc hónapjában.

A repülőgéppel érkező külföldi látogatók száma szeptember hónapban 17%-kal esett vissza a tavalyi év azonos időszakához képest.

A külföldre utazó magyarok száma 0,8%-kal nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest, ezzel meghaladta a 8,5 milliót. A legjelentősebb forgalmat lebonyolító osztrák határszakaszon 5,1%-kal növekedett a határátlépések száma. A külföldre látogató magyarok száma legnagyobb mértékben a szlovén és a horvát határszakaszon esett vissza, 30,9%, illetve 19,5%-kal.

 

A kereskedelmi szálláshelyek forgalma

 

A kereskedelmi szálláshelyek 2001 január-szeptember közötti időszakban 4 793 ezer vendéget regisztráltak, 1%-kal többet, mint 2000 azonos időszakában. A vendégéjszakák száma 15 186 ezer volt, ez 0,2%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Az átlagos tartózkodási idő 3,2 éjszaka volt 2001 első három negyedévében, ami 0,7%-os visszaesés az előző év azonos időszakához képest.

A vendégéjszakák számánál az átlagosat meghaladó mértékű növekedés figyelhető meg az öt- (+17,8%) és a háromcsillagos (+6,9%) házakban a. Az egy- (-31,1%) és a kétcsillagos (-7,2%) szállodák vendégéjszakáinál ugyanakkor csökkenést regisztráltak. A gyógyszállók vendégéjszakáinak száma 7,2%-kal csökkent. Az egyéb kereskedelmi szálláshelyeknél a panziók (-5,3%) és az üdülőházak (-5,7%) könyvelhettek el nagyobb csökkenést a vendégéjszakák számában, míg az ifjúsági szállókban (+6,1%) nőtt a vendégéjszakák száma.

2001 első kilenc hónapjában a szállodák szobafoglaltsága átlagosan 49,1% volt. A legmagasabb átlagos foglaltságot a négy- (61,8%) és ötcsillagos (65,3%) szállodákban regisztrálták.

2001-ben januártól szeptemberig a kereskedelmi szálláshelyek összesen közel 68,7 milliárd forint szállásdíj-bevételt realizáltak, amely 5,3%-kal haladja meg az elmúlt évi értéket.  Az összes bevétel 78%-a külföldi vendégektől származott. A belföldi vendégforgalomból származó bevételek növekedése az átlagot meghaladó, 8,4%-os volt.

 

Külföldi vendégforgalom – a legfontosabb küldő piacok

 

Az év első kilenc hónapjában a kereskedelmi szálláshelyekre 2 496 000 külföldi vendég érkezett, ami 2,7%-kal volt magasabb 2000 azonos időszakához képest. Az Európából érkezők száma 2,4%-kal, míg az Ázsiából érkezőké 18,7%-kal nőtt, ami javarészt az izraeli vendégek 58,4%-os emelkedésének köszönhető. Az amerikai (-8%) és az afrikai (-4,5%) kontinensről érkező vendégek száma kisebb mértékben, míg az Ausztráliából és Óceániából (-22,3%) érkező vendégek száma jelentősen csökkent.

2001 januártól szeptemberig a külföldi vendégéjszakák száma meghaladta a 9,1 milliót, ami 2,9%-os növekedést jelent 2000 azonos időszakához képest. A külföldiek átlagos tartózkodási ideje 3,6 nap volt, ami azonban csak 0,2%-kal jelent magasabb értéket 2000 év azonos időszakához képest. (1.tábla)

1. tábla

KÜLFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKEN

2001 január-szeptember

 

Ország

Ezer

2001/2000

%-os változás

 

Ausztria

520

-3,2

 

Belgium

126

+11,7

 

Dánia

224

+14,6

 

Finnország

117

-15,3

 

Franciaország

195

+20,5

 

Hollandia

492

+10,1

 

Írország

18

n.a.

 

Nagy-Britannia

290

+10,9

 

Németország

3 707

-1,3

 

Olaszország

414

+14,1

 

Spanyolország

212

+7,9

 

Svédország

130

+21,6

 

Európai Unió

6 535

+3,3

 

Csehország

100

+17,3

 

Lengyelország

375

-8,4

 

Norvégia

53

+12,4

 

Oroszország

165

+2,7

 

Románia

121

-2,1

 

Svájc

154

+14,5

 

Szlovákia

89

+8,6

 

Ukrajna

64

-10,1

 

USA

358

-3,6

 

Kanada

40

+4,6

 

Izrael

239

+53,5

 

Japán

142

-3,7

 

Összes külföld

9 071

+2,9

 

 

Megjegyzés: Az összes külföldi vendégéjszaka sor nemcsak a táblázatban felsorolt  országokat tartalmazza, hanem a világ összes országáét.

Forrás: KSH

 

Az Európai Unió országaiból érkező vendégek száma 3,9%-kal emelkedett a kereskedelmi szálláshelyeken. A legnagyobb növekedést a külföldi országok közül az izraeli (+53,5%), a svéd (+21,6%) és a francia (+20,5%) küldőpiacok mutatták.

A külföldi vendégéjszakák terén az átlagosat meghaladó mértékű növekedés figyelhető meg az öt- (+15,9%) és a háromcsillagos (+10,3%) házakban. Csökkenés tapasztalható az egy- (-4,9%), a kétcsillagos (-10,8%) és a gyógyszállók esetében (-4,4%). Az átlagos tartózkodási idő vonatkozásában a vizsgált időszakban kiemelkednek a dánok (5,5 éjszaka) a  német (5,2 éjszaka) és a hollandok (4,8 éjszaka) és az osztrákok (3,6 éjszaka).

 

Belföldi vendégforgalom

 

A belföldi vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken 2 297 000 volt, ami 0,8%-os csökkenés az előző év adataihoz képest. A belföldi vendégéjszakák száma 6 115 000 volt, ami 3,5%-os visszaesést jelent 2000 első háromnegyedévéhez képest. A belföldi vendégéjszakák száma a legdinamikusabban az öt- (+43%) és négycsillagos (+8,2%) szállodáknál, illetve az ifjúsági szállások esetében (+8,3%) növekedett. Csökkenés volt tapasztalható az egycsillagos szállodáknál (-39%), és a gyógyszállóknál (-12,5%) és az üdülőházaknál (-8,7%) az év első kilenc hónapjában.

 

A turizmus devizaforgalma

 

A Magyar Nemzeti Bank előzetes adatai szerint 2001 első kilenc hónapjában az idegenforgalomból származó devizabevétel 3 353 millió euró volt (19,4%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest), a kiadások pedig 1 116 millió eurót tettek ki (+30,7%). Az idegenforgalmi egyenleg 2 237 millió euró a január-szeptember közötti időszakra vetítve, ami az előző év azonos időszakához képest 14,5%-os növekedést jelent. (2. tábla)

2. tábla

Az MNB devizaforgalmi adatai az idegenforgalomra vonatkozóan (január-szeptember)

 

 

2000 (millió euró)

2001 (millió euró)

Index (%)

 

Devizabevétel

2 808

3 353

119,4

Devizakiadás

854

1 116

130,7

Devizaegyenleg

1 953

2 237

114,5

Forrás: MNB (megjegyzés: szeptember havi előzetes adatok)

 

 [1] Források: Központi Statisztikai Hivatal, Turizmus, 2001. szeptember (előzetes adatok) és MNB (előzetes adatok)

[2] Kutatási asszisztens, Magyar Turizmus Rt. Piac- és Hatékonyságelemzési Igazgatósága