A turizmus forgalma 2001. I. félévében1

Összeállította: Mester Tünde2

Magyarország euróban mért, hivatalosan regisztrált devizabevétele közel 14%-kal növekedett 2000 azonos időszakához képest és elérte a 1.190 millió eurót.
A turizmus egyenlegének pozitívuma a külkereskedelmi mérleg hiányát 14,5%-kal haladta meg az első félévben.
A kereskedelmi szálláshelyek 36,9 milliárd forint bevételt realizáltak az első félév során, ami 9,22%-kal volt magasabb az előző év azonos időszakánál.
A kereskedelmi szálláshelyek 2.569 ezer vendéget és 7,1 millió vendégéjszakát regisztráltak, ami 2,8, illetve 2,4%-kal haladta meg az előző év első félévének adatait.
Az Ausztriából és Romániából érkezett vendégek és vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken kis mértékben csökkent az első hat hónapban.

A határforgalom

2001 első hat hónapja során a külföldi látogatók száma elérte az 13.822 ezer főt, ami 6,0%-kal volt magasabb, mint 2000 azonos időszakában. A látogatók száma folyamatosan növekszik tavaly év eleje óta. A külföldre látogató magyarok száma gyakorlatilag stagnált 2000-hez képest: ugyan több, mint 5 millió magyar határátlépést regisztráltak az év első hat hónapjában, de ez csupán 0,1%-kal több, mint az előző év első félévének mutatója. A kiutazó forgalom csaknem négyötöde (78,5%-a) az osztrák, szlovák és román határszakaszokon bonyolódott le, ez az arány stabilnak látszik az elmúlt időszakban. Az osztrák és szlovák határszakaszon kívül emelkedett a kilépők száma 2000 azonos időszakához viszonyítva (a szlovák határszakaszon 10,8%-kal, az osztrák határszakaszon 4,7%-kal) az ukrán (7,2%) és a jugoszláv (14,5%) határszakaszon is. A kiutazó forgalom a többi határszakaszon csökkent: Szlovénia felé 34,4%-kal, Horvátország felé 46,6%-kal és Románia felé 4%-kal kevesebben indultak útnak 2001 első féléve során, mint tavaly ilyenkor.

A kereskedelmi szálláshelyek forgalma

A kereskedelmi szálláshelyek 2001 első félévében 2.569 ezer vendéget regisztráltak, 2,8%-kal többet, mint 2000 azonos időszakában. A vendégéjszakák száma 7.142 ezer volt, ezzel 2,4%-os növekedést könyvelhetünk el az előző évhez képest. A vendégek száma (az első negyedévhez hasonlóan) a legdinamikusabban az ifjúsági szállók (+27,6%) esetében növekedett. Átlagon felüli volt a három- (+5,7%), a négy- (+4,6%) és az ötcsillagos (+11,2%) szállodák vendégszámának növekedése, míg az egy- (-26,8%) és kétcsillagos (-5,2%) házak vendégeinek száma csökkent az előző év azonos időszakához képest. A gyógyszállókba érkező vendégek számának alakulását tekintve, az előző év dinamikus növekedési trendje megfordulni látszik 2001 első hat hónapjában: az ide érkező vendégek száma 4,7%-kal csökkent.

2001 első félévében a szállodák szobafoglaltsága átlagosan 43,5% volt, ami némiképp (2,6%) magasabb az előző év azonos időszakában regisztrált adattal. A legmagasabb átlagos foglaltságot a négy- (56,4%) és ötcsillagos (62,1%) szállodákban regisztrálták a jelzett időszakban.

2001-ben januártól júniusig a kereskedelmi szálláshelyek összesen közel 36,95 milliárd forint szállásdíjbevételt realizáltak, 9,2%-kal többet, mint 2000 azonos időszakában. Az összes bevétel 78%-a a külföldi vendégektől származott. A bevételek növekedése a külföldi vendégeknél volt magasabb (+9,6%), szemben a belföldi vendégeknél mért +7,7%-kal.

Külföldi vendégforgalom - a legfontosabb küldő piacok

Az első félévben 1.267 ezer fő külföldi vendég érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ami 7,1%-kal volt magasabb 2000 azonos időszakához képest. Az Európából érkezők száma csupán 6,2%-kal nőtt, míg az Ázsiából érkezőké 30,8%-kal, ami az izraeli vendégek csaknem 107%-os emelkedésének köszönhető. Az amerikai (-1,6%) kontinensről és Ausztráliából és Óceániából (-7%) érkezők száma kisebb mértékben, míg az afrikai országokból érkező vendégek száma (-12,2%) jelentősen csökkent.

1. táblázat

KÜLFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKEN, 2001 JANUÁR-JÚNIUS
Ország Ezer 2001/2000 %-os változás
Európai Unió 2899,7 +5,6
Ausztria 302,1 -1,2
Belgium 44,1 +5,1
Csehország 33,2 +6,2
Dánia 52,1 +2,4
Finnország 65,8 -9,4
Franciaország 105,7 +19,4
Hollandia 130,6 +21,9
Írország 8,8 n.a.
Lengyelország 79,9 +12,4
Nagy-Britannia 156,5 +17,6
Németország 1611,9 +1,5
Norvégia 30,0 +16,2
Olaszország 236,8 +15,5
Oroszország 92,4 +42,8
Románia 62,3 -5,0
Spanyolország 75,0 +4,2
Svájc 87,3 +12,3
Svédország 69,6 +22,9
Szlovákia 27,6 +20,7
Ukrajna 36,6 -4,8
USA 202,5 +6,4
Kanada 21,6 -2,1
Izrael 123,7 +97,8
Japán 77,8 +4,5
Összes külföld 4126,3 +7,9
Forrás: KSH

Megjegyzés: Az összes külföldi vendégéjszaka sor nemcsak az említett országokat tartalmazza, hanem a világ összes országáét.

Az Európai Unió országaiból érkező vendégek száma 6,2%-kal emelkedett a kereskedelmi szálláshelyeken, míg az EU-n kívüli országokból érkező vendégek száma visszaesett a vizsgált időszakban (-8,3%). Az európai vendégek 74%-át, míg az összes külföldi vendég 62,7%-át az EU-ból érkező vendégek adták. A legnagyobb növekedést az európai országok közül a bolgár (+32,0%), az ukrán (+22,8%), a svéd (+22,4%) és a lengyel (+21,3%) küldőpiacok mutatták, de 15% fölötti növekedést regisztráltak a horvát (+19,1%), az orosz (+18,7%), a norvég (+18,3%) és a francia (+17,1%) vendégek számában is.

A fenti változások a vendégéjszakák számának alakulásában is tükröződnek. 2001 első hat hónapjában a külföldi vendégéjszakák száma meghaladta a 4,1 milliót, ami 7,9%-os növekedést jelent 2000 azonos időszakához képest. A külföldiek átlagos tartózkodási ideje 3,3 nap volt, ami azonban csak 0,7%-kal magasabb értéket jelent 2000 első félévéhez viszonyítva.

A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött külföldi vendégéjszakák csaknem 80%-a a szállodákban realizálódott. A szállodák külföldi vendégeinek száma összességében 6,6%-kal, külföldi vendégéjszakáinak száma pedig 7,1%-kal nőtt az első félév során. Csökkenés tapasztalható a külföldi vendégek számát tekintve az egy- (-1,7%) és kétcsillagos (-6,3%) és a gyógyszállodák esetében (-3,1%). Ezzel ellentétben a 3-5 csillagos szállodák, mind a vendégek, mind a vendégéjszakák terén növekedést könyvelhettek el 2001 első felében.

Ami a hazánk iránti kereslet összetételét illeti, elmondhatjuk, hogy az összes külföldi vendégéjszaka 39%-át adták német vendégek, a második helyen az osztrákok (7,3%), míg a harmadik helyen továbbra is az olaszok (5,7%) állnak. Az első hat hónapot vizsgálva Izrael, hasonlóan az első negyedévi helyzethez, a hatodik helyen áll a küldőpiacok - kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák alapján felállított - rangsorában. Az átlagos tartózkodási idő terén a vizsgált időszakban kiemelkednek a német (4,7 nap), a svájci (3,8 nap) és a sztereotípiákkal ellentétben az orosz (3,6 nap) vendégek.

Belföldi vendégforgalom

2001 első hat hónapjában tovább növekedett a külföldre utazó magyarok száma, ami 5.054 ezer főt jelent. Ez 2000 azonos időszakához képest 0,1%-os növekedés. A belföldi vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken 1,2%-kal csökkent és 1.302 ezer fő volt, míg a belföldi vendégéjszakák száma a 3.016 ezer volt, ami 4,3%-os visszaesést jelent az egy évvel korábbiakhoz. A belföldi vendégéjszakák száma a legdinamikusabban az ötcsillagos szállodáknál (+37%) és az ifjúsági szállásoknál (+10,7%) növekedett. A belföldi vendégéjszakák száma az egycsillagos szállodáknál (-39%), a kempingekben (-17,2%) és az üdülőházaknál (-9%) csökkent jelentősebben az év első hat hónapjában.

A turizmus devizaforgalma 2001 I. félévében

A Magyar Nemzeti Bank által regisztrált előzetes adatok szerint 2001 első hat hónapjában az idegenforgalomból származó devizabevétel 1874 millió euró volt (+18,1%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest), a devizakiadások pedig 684 millió eurót tettek ki (+26,7%). Az idegenforgalmi egyenleg 1.190 millió euró a január-június közötti időszakra vetítve, ami az előző év azonos időszakához képest 13,7%-os növekedést jelent (2. tábla).

A turizmus egyenlegének pozitívuma a külkereskedelmi mérleg hiányát (-1.039 millió euró) 14,5%-kal haladta meg 2001 első félévében.

2. táblázat

AZ MNB DEVIZAFORGALMI ADATAI AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓAN (JANUÁR-JÚNIUS)
2000 (millió euró) 2001 (millió euró) Index (%)
Devizabevétel 1587 1874 118,1
Devizakiadás 540 684 126,7
Devizaegyenleg 1047 1190 113,7
Forrás: MNB (megjegyzés: június havi előzetes adatok)

A Magyar Nemzeti Bank közzétette a szezonálisan kiigazított3 devizaforgalmi adatokat is, amelyből kiderült, hogy a turisztikai bevételek szezonálisan kiigazított értéke 2001. júniusában 365 millió euró volt (+25,9%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest), a kiadásoké 115 millió euró (+30,7%). Az idegenforgalmi egyenleg szezonálisan kiigazított értéke 239 millió euró (+14,9%) volt idén júniusban.

  1. Források: Központi Statisztikai Hivatal, Turizmus, 2001. június (előzetes adatok) és MNB (előzetes adatok).
    Megjegyzés: A kereskedelmi szálláshelyek havi adatai előzetesek; 1998-ban és a megelőző években a 20-nál több ággyal (kempingek esetében az 50 férőhellyel), 1999-től a 10-nél több ággyal (kempingek esetében a 30-nál több férőhellyel) rendelkező szálláshelyek adatait tartalmazzák. 1998-ig magukban foglalják továbbá a szervezett fizetővendéglátásra vonatkozó információkat is. A magánszállások 1999-től nem szerepelnek a kereskedelmi szálláshelyek között. Ezek figyelése éves gyakoriságú, így havi adatok nem állnak rendelkezésre.
  2. Kutató, Magyar Turizmus Rt., Piac- és Hatékonyságelemzési Igazgatóság.
  3. Az MNB a 2000. decemberi végleges adatokkal végződő idősorok tulajdonságainak legjobban megfelelő modell-beállításokat az év egészére fixálta. A publikált új adatokat ebben a modellben igazítják ki 2001-ben. A megjelenő új adatok figyelembevételével a korábbi időszakra vonatkozó szezonálisan kiigazított adatok változnak. Az egyenlegekre nézve a publikációkban direkt kiigazítás alkalmaznak, az eredeti adatokból képzett egyenleg sorokra közvetlenül végzik el a szezonális kiigazítást. Ebből következően az összetevők szezonálisan kiigazított adataiból nem állítható elő az egyenleg szezonálisan kiigazított adata.